Meerwaarde van judo

Pedagogisch

Judo heeft een grote opvoedende/vormende waarde. De basis van dit pedagogische element is gelegen in de leus “judo=duo”. Je kunt niet in je eentje leren judoën. Je hebt daar iemand anders bij nodig. Dit maakt dat judo ook wel degelijk kan worden gezien als een teamsport, met uitzondering van de wedstrijden.

De judosport heeft een grote vormende waarde en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sociale competentie bij kinderen. Ook levert judo een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen en de zelfbeheersing van een kind en de mate waarin het rekening houdt met anderen. De positieve bijdrage van judo wordt veroorzaakt door drie kenmerken van de judosport:

  1. het individuele karakter;
  2. het noodgedwongen samenwerken;
  3. het fysieke element.

Daarnaast zijn er de specifieke judo-oefeningen, regels en etiquette die, anders dan bij andere individuele vechtsporten bijdragen aan een verbetering van de sociale competentie. Zij leggen de nadruk op zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dit betekent dat de meer ervaren judoka´s de beginners helpen om hun judo te ontwikkelen. Tijdens de judolessen is er een sfeer van saamhorigheid, rust en respect voor iedereen op de mat. Dit zijn waarden die altijd bij judo hebben gehoord en die nooit aan populariteit/actualiteit inboeten.

 

Motorisch

Judo is een perfecte manier om conditioneel en met je hele lichaam bezig te zijn. Door de veelzijdigheid van bewegingsvormen die judo biedt worden alle spiergroepen getraind en verbetert ook het coördinatievermogen. De judoka krijgt meer controle over zijn of haar eigen lichaam en leert zichzelf te beschermen door valtechnieken. Goed leren vallen geeft zelfvertrouwen. Kinderen zijn dan niet meer bang om te bewegen en dit zie je terug tijdens de gymlessen op school.

Er zijn slechts weinig sporten zoals judo waarbij beide hersenhelften worden gestimuleerd. Bij judo wordt daardoor zowel de grove als de fijne motoriek ontwikkeld. Het is dan ook niet vreemd dat veel kinderen die aan judo doen snel op verschillende vlakken een groei doormaken.

 

Neutraliseren van excessief gedrag

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen met een hyperactieve stoornis (denk aan ADHD). Ook zijn er mensen die van nature erg introvert zijn. Voor beide groepen is judo bij uitstek een geschikte sport. De hyperactieve judoka´s kunnen veel van hun energie kwijt door het “stoeien met regeltjes” (zo wordt judo ook wel omschreven). Daarnaast kunnen introverte mensen ook goed bediend worden met judo, omdat je de oefenvormen altijd met 1 of meerdere judoka’s samen doet. Dit bevordert het socialiseren van een judoka.

 

UNESCO heeft daarom ook judo uitgeroepen tot de nummer 1 sport voor de jeugd van 4 tot 21 jaar.